XVIII Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

w dniu 2020-10-28, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za I półrocze 2020 r.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu Współpracy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu Współpracy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,...)

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zamknięcie obrad.