XVII Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2023

w dniu 2020-08-27, godz. 11:30

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pomocy powiatowi płońskiemu.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2020 roku.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pomocy powiatowi płońskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Programu opie...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyznania do...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia try...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad.