XVI Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

w dniu 2020-06-24, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie zmiany planu...)

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Debata nad Raportem o stanie gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2019.(Głosy Radnych).

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia targowiska gminnego.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie otwarcia targowiska gminnego.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Czerwińsk nad Wisłą na rok szkolny 2020/2021.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia B...)

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia p...)

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmi...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia targowiska gminnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie otwarcia targowiska gminnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Czerwińsk nad Wisłą na rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

32.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

33.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu...)

34.Wolne wnioski i informacje.

35. Zamknięcie obrad.