XIV Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

w dniu 2020-02-19, godz. 10:30

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2021.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad.