XIII Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

w dniu 2020-01-29, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie zdjęcia z por...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Nr 92/XII/2019 na rok 2020;

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej;

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Czerwińsk nad Wisłą na rok szkolny 2019/2020;

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji;

13.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Nr 92/XII/2019 na rok 2020;

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Miejsko - Gmi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Czerwińsk nad Wisłą na rok szkolny 2019/2020;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania p...)

21.Wolne wnioski i informacje.

22.Zamknięcie obrad.