XI Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2019-12-06, godz. 11:15

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Informacja na temat pracy Komisji Rewizyjnej w III kwartale 2019 r.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnieniaw części zopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkamimieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne wkompostowniku przydomowym.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościz terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą i zagospodarowania tych odpadów, w zamianza uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościoraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiza pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Czerwińsk nad Wisłą

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w czerwińsku nad Wisłą

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę bu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkamimieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne wkompostowniku przydomowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia te...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odbierania od...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w czerwińsku nad Wisłą

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

26.Wolne wnioski i informacje

27.Zamknięcie obrad