IX Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2019-10-23, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Informacja na temat pracy Komisji Rewizyjnej w III kwartale 2019 r.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018na rok 2019.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

10.Rozpatrzenie Stanowiska Rady Gminy w sprawie Uchwały Nr 31/VII/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 4 października 2019 r.w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę bud...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmi...)

15.Stanowisko Rady Gminy w sprawie Uchwały Nr 31/VII/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Głosowanie (Stanowisko Rady Gminy w sprawie Uchwały...)

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zamknięcie obrad.