VI Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2019-05-30, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2018 - 2021.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Czerwińsk nad Wisła na lata 2018 - 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

9.Przedstawienie protokołu z kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą.

10.Przedstawienie Raportu o stanie gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2018.

11.Wolne wnioski i informacje.

Głosowanie (Wniosek formalny Radnego Mariusza Ciećwi...)

12.Zamknięcie obrad.