IV Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2019-01-23, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wolny wniosek w sprawie zmiany porządku...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

6.Rozpatrzenie projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

7.Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

9.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

10.Podjęcie Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Autopoprawka do projektu uchwały - §1, u...)

11.Podjęcie uchwały https://panel.rada24.pl/posiedzenie?a=porzadek&id=2728#vote w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad.