I Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2018-11-19, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Złożenie ślubowania przez radnych

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Wybór Przewodniczącego Rady

5.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady

6.Złożenie ślubowania przez Wójta

7.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy